Agnieszka Kaczmar, Adrianna Lepka

Kim jesteś

To, w jakim otoczeniu przeżyłeś i przeżywasz dziś swoje życie ma ogromny wpływ na to, jak siebie postrzegasz, co o sobie myślisz i jak się ze sobą czujesz. A to jak się ze sobą czujesz determinuje to, jaką pracę wybierasz, z kim decydujesz się dzielić swoje życie, na co się godzisz i jak budujesz relacje z innymi. Brzmi jak zaklęty krąg? Tak niestety jest. Dopiero uświadomienie sobie czynników determinujących nasze decyzje i umiejętność rozpoznawania mechanizmów, które nami kierują, tzw. wgląd i poznanie siebie może niejako nauczyć nas nowych sposobów przeżywania i działania.
 
Niskie poczucie własnej wartości, nazywane też niską samooceną, często bywa przez nas brane za przyczynę problemów, z którymi zmagamy się w życiu. Rzeczywiście, kiedy nasza pewność siebie wzrasta, zwiększa się też nasza zdolność do nawiązywania relacji i z tym większą śmiałością prezentujemy światu to, co mamy mu do zaoferowania. To z kolei – jeśli tylko zostaniemy przyjęci – skutkuje wzrostem poczucia satysfakcji.
 
Jednocześnie to, co nazywamy „niskim poczuciem własnej wartości” jest związane z tym, jak sami siebie postrzegamy, czyli z obrazem siebie a także jest funkcją relacji jaką mamy ze sobą samymi. Może też być efektem tego, że zupełnie nie mieliśmy okazji siebie poznać, a cała nasza wiedza na nasz własny temat, pochodzi od ludzi, którzy na przestrzeni życia nadawali lub odbierali wartość nam i naszym działaniom, pozwalając sobie na opinie i oceny na nasz temat. Ponieważ byli dla nas ważni, braliśmy ich słowa za fakty i przywykliśmy myśleć o sobie tak, jak mówili o nas nasi rodzice, dziadkowie, nauczyciele, szefowie czy inne znaczące osoby.
 

Zadanie psychoterapii 

Głównym zadaniem psychoterapii jest stworzenie warunków, w których człowiek może zobaczyć i zaakceptować siebie takim jakim jest. Spojrzeć na siebie realnie, a nie wyłącznie przez okulary innych ludzi. Nie chodzi bowiem o to, by nadać sobie wartość, ale o to, by ją poczuć, dać sobie do niej prawo niezależnie od wyglądu, osiągnięć, historii życia, wykształcenia, wykonywanego zawodu, zdolności czy możliwości.

[supsystic-social-sharing id=’1′]

Poznaj zespół Ponad Słowami

Zespół Ponad Słowami to zarówno doświadczeni / doświadczone jak i zdobywający doświadczenie psychoterapeuci i psychoterapeutki.

Pracujemy w różnych nurtach. Wszyscy, poza wykształceniem akademickim, ukończyliśmy (lub jesteśmy w trakcie) jednego z całościowych 4-letnich szkoleń w zakresie psychoterapii.

Stale rozwijamy swoje umiejętności i uzupełniamy wiedzę poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

Wszyscy pracujemy pod superwizją.