Ośrodek Ponad Słowami - Psychoterapia i Rozwój.

Pomagamy zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, 
które zaszły lub zachodzą w Twoim życiu.
Wspieramy w budowaniu zdrowych relacji ze sobą i z innymi.

 

Spotkajmy się w rozmowie i Ponad Słowami.

 

Nasz zespół

Zespół Ponad Słowami – Psychoterapia Bielany (ul. Podczaszyńskiego 11/15 m. 47B domofon: 74)

Małgorzata Kmieć

Małgorzata Kmieć

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna osób dorosłych.

Ukończyłam  4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jestem również absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam na stażu psychoterapeutycznym w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, a także na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SZPZLO Warszawa Praga Północ.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Małgorzata Kmieć - ZnanyLekarz.pl
Małgorzata Błaszczyk

Małgorzata Błaszczyk

Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką. Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym integrując również inne podejścia.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz całościowe, czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii INTRA, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego będącej również członkiem WAPCEPC – World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Małgorzata Błaszczyk - ZnanyLekarz.pl
Adrianna Lepka

Adrianna Lepka

Jestem psycholożką, socjolożką i psychoterapeutką w całościowym 4-letnim szkoleniu w Laboratorium Psychoedukacji (3 rok szkolenia) posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam także Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej Ośrodka INTRA. W pracy integruję podejście psychodynamiczne i humanistyczne.

Pracuję z osobami dorosłymi, które chcą skuteczniej radzić sobie z w relacjach z innymi i w codziennymi życiu. Osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, a także cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych i doświadczającymi sytuacji kryzysowych.

Andrzej Jamiołkowski

Andrzej Jamiołkowski

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychoterapia. Ukończyłem całościowy czteroletni kurs psychoterapii w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, przygotowuję się do certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

W mojej praktyce opieram się na teorii psychodynamicznej i systemowej. Podejście psychodynamiczne zwraca uwagę na znaczenie procesów nieświadomych w życiu każdego z nas. Celem terapii jest między innymi zrozumienie ich oddziaływania na nasze zachowanie. Teoria systemowa tłumaczy zjawiska zachodzące w rodzinach i parach, pozwalając zrozumieć wpływ poszczególnych członków rodziny lub obojga partnerów na występowanie określonych trudności.

Leszek Olszanowski

Leszek Olszanowski

Stale szkolę się i rozwijam swoje zawodowe kompetencje w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, gdzie ukończyłem m.in.: całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii, Studium Trenerów Grupowych i Studium Treningu Interpersonalnego. Mam wieloletnie doświadczenie w psychoterapii i pomocy psychologicznej osobom dorosłym. Pracowałem m.in z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: bezdomnymi, uzależnionymi i chorymi psychicznie. Realizuję się również jako trener biznesu, prowadzę szkolenia i indywidualne konsultacje wspierające ludzi w pokonywaniu ich codziennych zawodowych wyzwań.

Dominika Drużka

Dominika Drużka

Jestem absolwentką psychologii, ukończyłam też całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

Doświadczenie w pracy psychologa i terapeuty zdobywałam na Oddziale F10 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w organizacjach pozarządowych m.in. działających w zakresie profilaktyki Hiv/Aids, edukacji seksualnej, telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, obozach terapeutycznych z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

Obecnie pracuję z młodzieżą i dorosłymi.

Agnieszka Salach

Agnieszka Salach

Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) a wcześniej Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Integruję w pracy różne podjęcia teoretyczne i korzystam z nich w zależności od potrzeb osoby, z którą pracuję jednak fundamentem mojej pracy jest kierunek humanistyczno-egzystencjalny. W rozumieniu problemów korzystam też z wcześniejszych własnych doświadczeń związanych z nurtem psychoanalitycznym.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Agnieszka Salach - ZnanyLekarz.pl
Filip Faliszewski

Filip Faliszewski

Ukończyłem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jestem trenerem umiejętności psychologicznych i trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.

Jestem też psychologiem sportu.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Dorota Jurczyk

Dorota Jurczyk

Psycholożka, psychoterapeutka dorosłych, par i rodzin.

Pracuję w podejściu systemowym. Pozwala ono przyjrzeć się doświadczeniom z szerszej perspektywy i zwraca uwagę na zależności zachodzące w relacjach. Korzystam też z technik innych nurtów terapeutycznych w zależności od potrzeb klienta.

Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.

.

Eryk Węcek

Eryk Węcek

Jestem psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia. Proces terapeutyczny Gestalt pokazał mi czym jest kontakt oparty na szacunku, bliskości i autentycznej chęci zrozumienia drugiego człowieka, na możliwości spotkania się w inności. Tym właśnie kieruję się w swojej pracy.

Joanna Nagórska

Joanna Nagórska

Psycholożka, specjalistka psychoterapii uzależnień i psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. W pracy łączy narzędzia różnych nurtów terapeutycznych opierając się na nurcie humanistyczno-doświadczeniowym oraz Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. Pracuje z osobami dorosłymi.

Agnieszka Kaczmar

Agnieszka Kaczmar

Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
Jestem też absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS i filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Osią mojej pracy jest nurt humanistyczny.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Agnieszka Kaczmar - ZnanyLekarz.pl
Weronika Pielas

Weronika Pielas

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz par. Pracuję z osobami dorosłymi. Ważne jest dla mnie wspieranie każdej osoby z uwzględnieniem jej wewnętrznej różnorodności i społecznego kontekstu w jakim funkcjonuje.

Kornelia Rosłoniec

Kornelia Rosłoniec

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim.  Ukończyłam międzynarodowy proces certyfikacyjny dla terapeutów w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces. Pracuję pod superwizją nauczycieli tej metody z Polski i z zagranicy.

Odbyłam staż na Oddziale Psychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Anna Kot-Mosakowska

Anna Kot-Mosakowska

Pracuję w nurcie psychologii zorientowanej na proces, 

Pomagam osobom będącym w życiowym kryzysie, narażonym na stres, z trudnościami w radzeniu sobie w relacjach, ze złością, osobom, które doświadczają stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń snu i nastroju i innymi problemami.

Prowadzę terapię dla par, przyjaciół lub współpracowników. Pomagam parom przechodzącym przez kryzys, konflikty, doświadczającym trudnych sytuacji, emocji/uczuć.

Jako coach wspieram w poszukiwaniu i osiąganiu celów życiowych i zawodowych.

Paulina Rozya-Bardout

Paulina Rozya-Bardout

Jestem absolwentką psychologii klinicznej, ukończyłam też całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w  Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej – stowarzyszenie INTRA.

Zespół Ponad Słowami – Psychoterapia Ursynów (ul. Belgradzka 46 m. 14)

Edyta Bellitzay

Edyta Bellitzay

Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką. Pracuję w nurcie zintegrowanym chociaż najbliżej jest mi do myślenia i pracy systemowej.

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz całościowego 5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii.  Pracuję z osobami dorosłymi, parami/ małżeństwami oraz rodzinami.

Katarzyna Wartalska

Katarzyna Wartalska

Jestem psycholożką i psychoterapeutką Gestalt po całościowym 4-letnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności terapeutycznych i samorozwoju min. w obszarach:  pracy z osobami w procesach uzależnieniowych oraz pracy z osobami  LGBTQ + . Uczestniczyłam także w szkoleniach pomocowych w zakresie pomocy osobom w kryzysie samobójczym oraz w szkoleniach terapii par w ujęciu Gestalt.

Agata Roman

Agata Roman

Jestem psychoterapeutką w szkoleniu w nurcie psychologii analitycznej w Stowarzyszeniu Analityków Jungowskich –  jestem po egzaminach uprawniających do pracy tą metodą.

Od 2011 pozostaję w szkoleniu w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces – najpierw w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie, obecnie pracuję nad międzynarodowym dyplomem w Processwork Institute w Portland. 

Irmina Gorczyca

Irmina Gorczyca

Jestem psychoterapeutką po 4-letnim szkoleniu w stowarzyszonej w EAGT Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Pedagogiki UW, studia podyplomowe Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga w Collegium Civitas, Business&Life Coaching  oraz niezliczoną ilość szkoleń i warsztatów związanych z rodzicielstwem, rozwojem osobistym i obszarami pogłębiania świadomości poprzez pracę z ciałem.

Jadwiga Parzych

Jadwiga Parzych

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie 4-letniego szkolenia, w akredytowanej przez EAGT Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. 

Pracuję z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającymi trudności w relacjach międzyludzkich, szukającymi sposobu na lepsze radzenie sobie z emocjami, w różnych znaczących momentach i etapach swojego życia.

Wspieram również, ze szczególną wrażliwością, osoby w wieku 60+ w przeżywaniu ich zmian  ról życiowych, zawodowych,  rodzinnych jak i  strat, które mogą przynieść zmiany biologiczne organizmu, pogorszenie sprawności czy zdrowia.

Małgorzata Błaszczyk

Małgorzata Błaszczyk

Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką. Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym integrując również inne podejścia.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz całościowe, czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii INTRA, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego będącej również członkiem WAPCEPC – World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Małgorzata Błaszczyk - ZnanyLekarz.pl
Filip Faliszewski

Filip Faliszewski

Ukończyłem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jestem trenerem umiejętności psychologicznych i trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.

Jestem też psychologiem sportu.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Karolina Dudek

Karolina Dudek

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością – psychologia kliniczna i zdrowia, realizowane na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Biorę udział w szkoleniu psychoterapeutycznym, prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Umów się na spotkanie

Poznaj zespół Ponad Słowami

Zespół Ponad Słowami to zarówno doświadczeni / doświadczone jak i zdobywający doświadczenie psychoterapeuci i psychoterapeutki.

Pracujemy w różnych nurtach. Wszyscy, poza wykształceniem akademickim, ukończyliśmy (lub jesteśmy w trakcie) jednego z całościowych 4-letnich szkoleń w zakresie psychoterapii.

Stale rozwijamy swoje umiejętności i uzupełniamy wiedzę poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

Wszyscy pracujemy pod superwizją.

 

Psychoterapia oferta

Umów się
na spotkanie

Ponad Słowami - Psychoterapia i Rozwój

kontakt

791 072 909 - poniedziałek-piątek 9:00-18:00; sobota 9:00-16:00.

Jeśli nie odbieramy telefonu to znaczy, że wszyscy nasi psychoterapeuci i psychoterapeutki prowadzą sesje. Nagraj wiadomość, napisz sms lub e-mail - oddzwonimy lub odpiszemy.

j

numer rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3602 8191 1474

Warszawa, ul. Belgradzka 46 m. 14 (Ursynów)

Warszawa ul. Podczaszyńskiego 11/15 m. 47B, domofon: 74 (Bielany, Żoliborz)