Ośrodek Ponad Słowami - Psychoterapia i Rozwój.

Pomagamy zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, 
które zaszły lub zachodzą w Twoim życiu.
Wspieramy w budowaniu zdrowych relacji ze sobą i z innymi.

 

Spotkajmy się w rozmowie i Ponad Słowami.

 

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Ośrodek Ponad Słowami Psychoterapia i Rozwój M. Błaszczyk, A. Kaczmar, A. Lepka s.c. z siedzibą w Łazach przy ul. Kwiatowej nr 13B kod pocztowy: 05-552 zwany dalej „Administratorem”.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych przez Administratora nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iod@ponadslowami.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Świadczenie usług

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

 

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)

 

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

Obsługa procesu składanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych), w tym profilowanie

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)

 

 1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą współpracownicy Administratora a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Administratora uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  1. okres świadczenia usług – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji usług,
  2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji
  3. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
  4. do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  5. po okresach wskazanych w pkt a) – d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
  1. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  2. pracownikom i współpracownikom podmiotom świadczącym usługi, z których Pan / Pani korzysta,
  3. w celu doręczania korespondencji,
  4. podmiotom świadczącym obsługę kadrowo-księgową Administratora,
  5. podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne na rzecz Administratora 
  6. podmiotom świadczącym hosting oraz obsługę IT na rzecz Administratora (w tym systemu rezerwacji „Nakiedy.pl”),
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do świadczenia usług lub do momentu wycofania zgody.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Ponad Słowami oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer nazwa.pl zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie „rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera jednak wyłączenie go spowoduje brak dostępu do Usługi.
 9. Wykorzystywane są następujące typy plików cookies wewnętrznych:
 10. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 11. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wykorzystywane tylko podczas korzystania z funkcji automatycznego logowania do serwisu.
 12. Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (Google Inc – USA), Facebook.com (Facebook Ireland – Irlandia), zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: Facebook Connect (Facebook Ireland – Irlandia).
 13. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu realizacji umowy rezerwacji online: Facebook.com (Facebook Ireland – Irlandia).
Psychoterapia oferta

Umów się
na spotkanie

Ponad Słowami - Psychoterapia i Rozwój

kontakt

791 072 909 - poniedziałek-piątek 9:00-18:00; sobota 9:00-16:00.

Jeśli nie odbieramy telefonu to znaczy, że wszyscy nasi psychoterapeuci i psychoterapeutki prowadzą sesje. Nagraj wiadomość, napisz sms lub e-mail - oddzwonimy lub odpiszemy.

j

numer rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3602 8191 1474

Warszawa, ul. Belgradzka 46 m. 14 (Ursynów)

Warszawa ul. Podczaszyńskiego 11/15 m. 47B, domofon: 74 (Bielany, Żoliborz)