Andrzej Jamiołkowski, Dorota Jurczyk

Terapia rodzinna – co to jest? 

Rodziny to systemy, które podlegają ciągłym zmianom. Narodziny kolejnych dzieci, nowe etapy w ich życiu, dorastanie, problemy i zmiany w życiu rodziców oraz dziadków – wszystko to wpływa na życie rodzinne. Spotkanie rodziny z terapeutą służy próbie zrozumienia tego, co dzieje się z całym systemem – mimo, że czasem objawy dotyczą tylko jednego członka rodziny.

Rodziny zgłaszające się na terapię mają swoją własną strukturę, atmosferę i zasady. Ich porządek, organizacja i utarte schematy działania ustalały się przez lata wspólnego życia; są dla nich niezwykle ważne i bolesne. Nie byłyby na terapii, gdyby im odpowiadały. Ale niezależnie od popełnianych błędów rodzina niezwykle ceni swojskość i przewidywalność swojego świata. Jeśli jej członkowie mają zrezygnować z tej bolesnej rutyny i podjąć próbę przebudowy siebie, to potrzebują silnego zewnętrznego wsparcia. Augustus Y. Napier, Carl Whitaker. Rodzinna karuzela. Terapia rodzin bez tajemnic.

W miarę możliwości staramy się proponować pracę rodziny z dwójką terapeutów, ponieważ daje to możliwość bardziej wielostronnego spojrzenia na problem i w rezultacie skuteczniejszej pomocy.

Poznaj zespół Ponad Słowami

Zespół Ponad Słowami to zarówno doświadczeni / doświadczone jak i zdobywający doświadczenie psychoterapeuci i psychoterapeutki.

Pracujemy w różnych nurtach. Wszyscy, poza wykształceniem akademickim, ukończyliśmy (lub jesteśmy w trakcie) jednego z całościowych 4-letnich szkoleń w zakresie psychoterapii.

Stale rozwijamy swoje umiejętności i uzupełniamy wiedzę poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

Wszyscy pracujemy pod superwizją.