Ośrodek Ponad Słowami - Psychoterapia i Rozwój.

Pomagamy zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, 
które zaszły lub zachodzą w Twoim życiu.
Wspieramy w budowaniu zdrowych relacji ze sobą i z innymi.

 

Spotkajmy się w rozmowie i Ponad Słowami.

 

Wsparcie psychologiczne i psychoterapia dla osób indywidualnych oraz par i rodzin.

Nasze wsparcie psychoterapeutyczne kierujemy do osób, które doświadczają trudnych emocji, cierpią w relacjach, niepokoją się czymś w swoim zachowaniu, zmagają się z bolesną przeszłością lub aktualnie są w kryzysie, nie doceniają siebie a także chcą lepiej siebie poznać i zrozumieć.

W naszej ofercie pomocy psychoterapeutycznej znajdują się:

Konsultacje psychoterapeutyczne

Spotkanie (czasem dwa lub trzy), którego celem jest przyjrzenie się temu, co stało się powodem szukania pomocy, doświadczanym aktualnie trudnościom i bieżącemu funkcjonowaniu. Odbycie konsultacji nie jest równoznaczne z rozpoczęciem psychoterapii, ale może skutkować wskazaniem do jej rozpoczęcia. Konsultujący psychoterapeuta może zaproponować, że poprowadzi terapię osobiście lub wskazać innego terapeutę. Może też doradzić skorzystanie z innej niż psychoterapia formy wsparcia czy specjalistycznej pomocy. 

Terapia indywidualna osób dorosłych

Cykl systematycznych spotkań (zwykle raz w tygodniu), podczas których klient i terapeuta (w bezpośrednim kontakcie lub online) rozmawiają. Tworzy się między nimi specyficzna relacja, która wspiera proces podnoszenia jakości życia w zakresie znajomości samego siebie. Pomaga ona rozpoznać własne potrzeby, radzić sobie z emocjami, funkcjonować w relacjach etc. Czas trwania i cele terapii są ustalane indywidualnie.

Terapia par

Rodzaj pomocy z której mogą skorzystać pary zmagające się z trudnymi sytuacjami w związku: doświadczają kryzysu (na przykład zdrady lub straty), są w konflikcie, którego nie potrafią rozwiązać, zauważają trudności w komunikacji etc. Spotkania w ramach psychoterapii pary mogą być prowadzone przez jednego/jedną lub dwoje terapeutów. W procesie psychoterapii pary może wyłonić się droga do wzajemnego zrozumienia i porozumienia. Wsparcie terapeutyczne może też okazać się ważne i pomocne, jeśli para zdecyduje o rozstaniu i będzie chciała je przeprowadzić w możliwie najmniej raniący sposób.

Terapia indywidualna dla nastolatków

Cykl systematycznych spotkań (zwykle raz w tygodniu), podczas których klient i terapeuta (w bezpośrednim kontakcie lub online) rozmawiają. Czas trwania i cele terapii są ustalane indywidualnie. Zapraszamy osoby od 13 roku życia. Pomagamy zmierzyć się ze stanami lękowymi, nadmiernym zamartwianiem się, trudnościami w relacjach, depresją, zamartwianiem się, niską samooceną, sytuacjami kryzysowymi.

Specjalna oferta dla studentów

Oferujemy psychoterapię dla osób studiujących po preferencyjnych stawkach. Obniżona cena sesji psychoterapeutycznych obowiązuje w godzinach 9:00-15:00. 

Terapia rodzinna

Czasem problemy jednego z członków rodziny, najczęściej dziecka lub nastolatka, wymagają pracy całego systemu rodzinnego. Zdarza się również, że rodzina mierzy się z nową, trudną sytuacją. Terapia rodzinna pozwala na poznanie zasobów rodziny, uruchomienie jej mocnych stron potrzebnych do przezwyciężenia trudności, naukę efektywnej komunikacji, wypracowanie sposobów na radzenie sobie z doświadczanymi problemami. Na pierwsze spotkanie – wywiad zgłoszeniowy trwający 50 minut – zapraszamy jednego lub dwoje rodziców. Po nim podejmujemy decyzję, czy i w jakim składzie zapraszamy rodzinę na kolejne spotkania. Terapia rodzinna prowadzona jest przez dwoje terapeutów. Czas spotkań wynosi 90 minut, spotkania odbywają się co 2 lub 3 tygodnie. Spotkanie prowadzi dwójka psychoterapeutów.

Jeśli nie akceptujesz siebie

Niskie poczucie własnej wartości, nazywane też niską samooceną, często bywa przez nas brane za przyczynę problemów, z którymi zmagamy się w życiu. Rzeczywiście, kiedy nasza pewność siebie wzrasta, zwiększa się też nasza zdolność do nawiązywania relacji i z tym większą śmiałością prezentujemy światu to, co mamy mu do zaoferowania. To z kolei – jeśli tylko zostaniemy przyjęci – skutkuje wzrostem poczucia satysfakcji.

Jednocześnie to, co nazywamy „niskim poczuciem własnej wartości” jest związane z tym, jak sami siebie postrzegamy, a także jest funkcją relacji jaką mamy ze sobą samymi. Może też być efektem tego, że zupełnie nie mieliśmy okazji siebie poznać, a cała nasza wiedza na nasz własny temat, pochodzi od ludzi, którzy na przestrzeni życia nadawali lub odbierali wartość nam i naszym działaniom, pozwalając sobie na opinie i oceny na nasz temat. Ponieważ byli dla nas ważni, braliśmy ich słowa za fakty i przywykliśmy myśleć o sobie tak, jak mówili o nas nasi rodzice, nauczyciele czy inne znaczące osoby.

Głównym zadaniem psychoterapii jest stworzenie warunków, w których człowiek może zobaczyć i zaakceptować siebie takim jakim jest. Nie chodzi bowiem o to, by nadać sobie wartość, ale o to, by ją poczuć. Dać sobie do niej prawo niezależnie od wyglądu, osiągnięć, historii życia, wykształcenia, wykonywanego zawodu, zdolności czy możliwości.

Jeśli lęk utrudnia Ci funkcjonowanie

Wszyscy się boimy. Czasem zdarza się jednak, że strach czy lęk zaczynają organizować nam codzienność, wpływać na funkcjonowanie, relacje z ludźmi i resztą świata.  Bywa, że utrudniają czerpanie radości z życia, towarzysząc każdej czynności w postaci natrętnych myśli czy uporczywych doznań fizycznych.

„Strach różni się od lęku tym, że obawę budzą konkretne przedmioty, podczas gdy lęk jest uczuciem ogólnej niepewności wobec nieokreślonego zagrożenia”. (M. Seligman, E. Walker, D. Rosenhan, w: Psychopatologia) Strach pomaga nam adekwatnie zareagować, kiedy widzimy zbliżający się z dużą prędkością samochód (uciekamy) lub stajemy przed ogrodzeniem, za którym głośno ujada pies (nie wchodzimy). Jeśli jednak zaczynamy odczuwać lęk na myśl o wyjściu z domu, ponieważ poza nim możemy natknąć się na jakieś auta jeżdżące z dużą prędkością lub jakieś ujadające psy, może to oznaczać, że boimy się nadmiarowo.

Nadmiarowy, dezorganizujący życie lęk może mieć różne przyczyny. Między innymi ich ustalenie, w kontakcie ze specjalistą (psychiatrą lub psychoterapeutą), pomaga dobrać odpowiednią formę terapii.

Niektóre rodzaje tzw. zaburzeń lękowych:

Fobia – czyli nieadekwatny w stosunku do zagrożenia strach. Może dotyczyć praktycznie wszystkiego: zwierząt, przedmiotów (strzykawka, kitel), sytuacji (latanie samolotem), konsekwencji (strach przed udławieniem się, zarażeniem jakąś chorobą), reakcji społecznych.

Lęk paniczny – silnie doświadczany fizycznie (roztrzęsienie, trudności z oddychaniem, zimne dłonie, mroczki przed oczami, zawroty głowy) najczęściej bez wyraźnej przyczyny. Towarzyszy mu uczucie przerażenia. Osoba, która doświadcza panicznego lęku, może mieć wrażenie, że umiera lub wariuje.

Lęk uogólniony – czyli stałe napięcie i obawa, spodziewanie się czegoś groźnego, ale niekonkretnego, nieokreślonego. Taki przewlekły lęk znacznie obniża jakość życia, funkcjonowania i relacji z innymi ludźmi. Powoduje rozdrażnienie, zmęczenie czy nawet wyczerpanie.

Obsesje i kompulsje – czyli uporczywe myśli, których nie można się pozbyć (na przykład o możliwości zarażenia się jakąś chorobą) i sztywne rytuały (na przykład mycie rąk w określony sposób przez określony czas).

Stale odczuwany niepokój – przykre uczucie bania się niepasujące do żadnego z powyższych opisów i jednocześnie na tyle uporczywe, że powoduje odczucie zmagania się, zakłóca czerpanie radości z codzienności lub dokucza w jakikolwiek inny sposób.

Jeśli cierpisz z powodu obniżonego nastroju – depresji

Depresja to stan znacznego i utrzymującego się obniżenia nastroju. Osoby w depresji, opisując swoje samopoczucie, używają takich określeń, jak: smutek, bezradność, zniechęcenie, zawstydzenie, poczucie zgaszenia, załamania, rozpacz, brak energii i motywacji, poczucie winy, lęk, niepokój, stres, przytłoczenie, samotność. Często czują się niepotrzebne i bezużyteczne.

Objawami towarzyszącymi depresji są również utrata apetytu i kłopoty ze snem (problemy z zasypianiem, wybudzanie się, płytki sen).

Chorzy na depresję ograniczają (czasem zupełnie wycofują się) aktywności i relacje społeczne. Potęguje to poczucie osamotnienia czy wręcz bycia opuszczonym. Zdarza się, że nie uznają siebie i swoich problemów za wystarczająco ważne, by sięgnąć po pomoc, której bardzo potrzebują.

Jeśli rozpoznajesz u siebie symptomy depresji lub Twoi bliscy sugerują, że możesz potrzebować pomocy specjalisty, nie lekceważ tego. Rozpoznanie i terapia depresji (najczęściej połączenie psychoterapii i farmakoterapii) skutecznie poprawiają funkcjonowanie i poczucie satysfakcji z życia.

Jeśli ciężko się Wam się porozumieć w rodzinie

Rodziny to systemy, które podlegają ciągłym zmianom. Narodziny kolejnych dzieci, nowe etapy w ich życiu, dorastanie, problemy i zmiany w życiu rodziców oraz dziadków – wszystko to wpływa na życie rodzinne. Spotkanie rodziny z terapeutą służy próbie zrozumienia tego, co dzieje się z całym systemem – mimo, że czasem objawy dotyczą tylko jednego członka rodziny.

Rodziny zgłaszające się na terapię mają swoją własną strukturę, atmosferę i zasady. Ich porządek, organizacja i utarte schematy działania ustalały się przez lata wspólnego życia; są dla nich niezwykle ważne i bolesne. Nie byłyby na terapii, gdyby im odpowiadały. Ale niezależnie od popełnianych błędów rodzina niezwykle ceni swojskość i przewidywalność swojego świata. Jeśli jej członkowie mają zrezygnować z tej bolesnej rutyny i podjąć próbę przebudowy siebie, to potrzebują silnego zewnętrznego wsparcia.  Augustus Y. Napier, Carl Whitaker. Rodzinna karuzela. Terapia rodzin bez tajemnic.

W miarę możliwości staramy się proponować pracę rodziny z dwójką terapeutów, ponieważ daje to możliwość bardziej wielostronnego spojrzenia na problem i w rezultacie skuteczniejszej pomocy.

Jeśli wciąż się kłócicie lub czujecie, że się od siebie oddaliliście

Związek dwójki ludzi to coś więcej niż dwa umysły – każda para tworzy swoją wspólną tożsamość, ma swoją historię, specyfikę oraz przeżywa kryzysy na różnych etapach. Czasem problemy przejawiają się w kłótniach i silnych emocjach, a czasem pary doświadczają oddalenia od siebie i utraty wzajemnego zainteresowania. W obydwu przypadkach konsultacja pary może okazać się pomocna.

W naszym ośrodku klienci mają do wyboru spotkania dla par z jednym terapeutą oraz możliwość spotkań z parą terapeutyczną. Obecność dwójki terapeutów pomaga często zbudować większe poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia oraz zwiększa bezstronność w procesie psychoterapii, przyczyniając się do większej jej efektywności.

Jeśli się zamartwiasz

Czasem problemy, które są częścią życia, stają się jego treścią. Choć bardzo tego nie chcemy, nasze myśli zdają się uporczywie krążyć wokół spraw do załatwienia, obaw, wyobrażeń złych rzeczy. Nieustająco staramy się rozwiązywać nasze problemy, przewidywać nowe i opracowywać na zapas sposoby zapobieżenia im lub rozwiązania. Nierzadko również rozpamiętujemy minione trudności, aby zapobiec ich powtórzeniu się. To wypełnia nasze życie, na które przestaje starczać nam czasu. Staramy się mieć problemy pod kontrolą, tymczasem koniec końców okazuje się, że to one trzymają nas w garści. Właściwie trzyma nas w niej lęk, który sami wyprodukowaliśmy. Jednocześnie, choć bardzo się staramy, życie i tak nieoczekiwanie przynosi sytuacje, na które nie jesteśmy przygotowani.

Zamartwianie się, które zaczyna wymykać się spod kontroli, jest powodem, by zgłosić się na konsultację psychoterapeutyczną.  Psychoterapia może pomóc wydostać się z pułapki zamartwiania i odzyskać radość życia.

Jeśli cierpisz z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD)

W ChAD depresja występuje na zmianę z epizodami manii lub hipomanii.

O ile w depresji mamy do czynienia z doświadczaniem trudnych stanów emocjonalnych, opisywanych jako znaczne obniżenie nastroju oraz ze spadkiem energii i motywacji, co hamuje aktywność i powoduje pogrążanie się w poczuciu rozpaczy i beznadziei. To w manii jest dokładnie na odwrót. Charakteryzuje się ona bowiem nieadekwatnym, ciągłym wzrostem nastroju, samooceny czy nawet poczucia wielkości, zmniejszonym odczuwaniem zmęczenia. Powoduje znaczne i nadmierne zaangażowanie w czynności sprawiające przyjemność (np. niepohamowane kupowanie, seks). Stanowi temu towarzyszy znaczne pobudzenie, drażliwość, kłopoty z koncentracją, nadmierna reakcja na bodźce. Objawy te są na tyle silne, że mogą spowodować problemy w funkcjonowaniu zawodowym czy rodzinnym oraz podjęcie brzemiennych w kłopotliwe skutki decyzji. Zachowanie osoby w manii jest odbierane przez otoczenie jako nietypowe, niepokojące. Kontakt z taką osobą może być utrudniony.

Osoba z ChAD powinna pozostawać pod opieką lekarza psychiatry. Psychoterapia w przypadku ChAD jest prowadzona w połączeniu z farmakoterapią.

Psychoterapia oferta

Umów się
na spotkanie

Ponad Słowami - Psychoterapia i Rozwój

kontakt

791 072 909 - poniedziałek-piątek 9:00-18:00; sobota 9:00-16:00.

Jeśli nie odbieramy telefonu to znaczy, że wszyscy nasi psychoterapeuci i psychoterapeutki prowadzą sesje. Nagraj wiadomość, napisz sms lub e-mail - oddzwonimy lub odpiszemy.

j

numer rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3602 8191 1474

Warszawa, ul. Belgradzka 46 m. 14 (Ursynów)

Warszawa ul. Podczaszyńskiego 11/15 m. 47B, domofon: 74 (Bielany, Żoliborz)