Ośrodek Ponad Słowami - Psychoterapia i Rozwój.

Pomagamy zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, 
które zaszły lub zachodzą w Twoim życiu.
Wspieramy w budowaniu zdrowych relacji ze sobą i z innymi.

 

Spotkajmy się w rozmowie i Ponad Słowami.

 

Psychoterapia – Nasz zespół

Zespół Ponad Słowami – Psychoterapia Bielany (ul. Podczaszyńskiego 11/15 m. 47B domofon: 74)

Małgorzata Kmieć

Małgorzata Kmieć

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna osób dorosłych.

Ukończyłam  4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jestem również absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam na stażu psychoterapeutycznym w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, a także na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SZPZLO Warszawa Praga Północ.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Małgorzata Kmieć - ZnanyLekarz.pl
Małgorzata Błaszczyk

Małgorzata Błaszczyk

Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką. Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym integrując również inne podejścia.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz całościowe, czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii INTRA, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego będącej również członkiem WAPCEPC – World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Małgorzata Błaszczyk - ZnanyLekarz.pl
Adrianna Lepka

Adrianna Lepka

Jestem absolwentką Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej Ośrodka INTRA. Obecnie szkolę się w całościowym 4-letnim Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy integruję podejście psychodynamiczne i humanistyczne.

Pracuję z osobami dorosłymi, które chcą skuteczniej radzić sobie z w relacjach z innymi i w codziennymi życiu. Osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, a także cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych i doświadczającymi sytuacji kryzysowych.

Andrzej Jamiołkowski

Andrzej Jamiołkowski

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychoterapia. Ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz całościowy czteroletni  kurs psychoterapii w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych.

Odbyłem staż na Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii), Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Centrum Zdrowia oraz na I Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Leszek Olszanowski

Leszek Olszanowski

Stale szkolę się i rozwijam swoje zawodowe kompetencje w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, gdzie ukończyłem m.in.: całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii, Studium Trenerów Grupowych i Studium Treningu Interpersonalnego. Mam wieloletnie doświadczenie w psychoterapii i pomocy psychologicznej osobom dorosłym. Pracowałem m.in z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: bezdomnymi, uzależnionymi i chorymi psychicznie. Realizuję się również jako trener biznesu, prowadzę szkolenia i indywidualne konsultacje wspierające ludzi w pokonywaniu ich codziennych zawodowych wyzwań.

Dominika Drużka

Dominika Drużka

Jestem absolwentką psychologii, ukończyłam też całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

Doświadczenie w pracy psychologa i terapeuty zdobywałam na Oddziale F10 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w organizacjach pozarządowych m.in. działających w zakresie profilaktyki Hiv/Aids, edukacji seksualnej, telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, obozach terapeutycznych z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

Obecnie pracuję z młodzieżą i dorosłymi.

Agnieszka Salach

Agnieszka Salach

Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) a wcześniej Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Integruję w pracy różne podjęcia teoretyczne i korzystam z nich w zależności od potrzeb osoby, z którą pracuję jednak fundamentem mojej pracy jest kierunek humanistyczno-egzystencjalny. W rozumieniu problemów korzystam też z wcześniejszych własnych doświadczeń związanych z nurtem psychoanalitycznym.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Agnieszka Salach - ZnanyLekarz.pl
Filip Faliszewski

Filip Faliszewski

Ukończyłem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jestem trenerem umiejętności psychologicznych i trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.

Jestem też psychologiem sportu.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Dorota Jurczyk

Dorota Jurczyk

Psycholożka, psychoterapeutka dorosłych, par i rodzin.

Pracuję w podejściu systemowym. Pozwala ono przyjrzeć się doświadczeniom z szerszej perspektywy i zwraca uwagę na zależności zachodzące w relacjach. Korzystam też z technik innych nurtów terapeutycznych w zależności od potrzeb klienta.

Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.

.

Eryk Węcek

Eryk Węcek

Jestem psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia. Proces terapeutyczny Gestalt pokazał mi czym jest kontakt oparty na szacunku, bliskości i autentycznej chęci zrozumienia drugiego człowieka, na możliwości spotkania się w inności. Tym właśnie kieruję się w swojej pracy.

Joanna Nagórska

Joanna Nagórska

Psycholożka, specjalistka psychoterapii uzależnień i psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. W pracy łączy narzędzia różnych nurtów terapeutycznych opierając się na nurcie humanistyczno-doświadczeniowym oraz Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. Pracuje z osobami dorosłymi.

Agnieszka Kaczmar

Agnieszka Kaczmar

Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
Jestem też absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS i filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Osią mojej pracy jest nurt humanistyczny.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Agnieszka Kaczmar - ZnanyLekarz.pl
Weronika Pielas

Weronika Pielas

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz par. Pracuję z osobami dorosłymi. Ważne jest dla mnie wspieranie każdej osoby z uwzględnieniem jej wewnętrznej różnorodności i społecznego kontekstu w jakim funkcjonuje.

Kornelia Rosłoniec

Kornelia Rosłoniec

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim.  Ukończyłam międzynarodowy proces certyfikacyjny dla terapeutów w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces. Pracuję pod superwizją nauczycieli tej metody z Polski i z zagranicy.

Odbyłam staż na Oddziale Psychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Kornelia Rosłoniec - ZnanyLekarz.pl
Anna Kot-Mosakowska

Anna Kot-Mosakowska

Pracuję w nurcie psychologii zorientowanej na proces, 

Pomagam osobom będącym w życiowym kryzysie, narażonym na stres, z trudnościami w radzeniu sobie w relacjach, ze złością, osobom, które doświadczają stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń snu i nastroju i innymi problemami.

Prowadzę terapię dla par, przyjaciół lub współpracowników. Pomagam parom przechodzącym przez kryzys, konflikty, doświadczającym trudnych sytuacji, emocji/uczuć.

Jako coach wspieram w poszukiwaniu i osiąganiu celów życiowych i zawodowych.

Paulina Rozya-Bardout

Paulina Rozya-Bardout

Jestem absolwentką psychologii klinicznej, ukończyłam też całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w  Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej – stowarzyszenie INTRA.

Zespół Ponad Słowami – Psychoterapia Ursynów (ul. Belgradzka 46 m. 14)

Edyta Bellitzay

Edyta Bellitzay

Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką. Pracuję w nurcie zintegrowanym chociaż najbliżej jest mi do myślenia i pracy systemowej.

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz całościowego 5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii.  Pracuję z osobami dorosłymi, parami/ małżeństwami oraz rodzinami.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Edyta Bellitzay - ZnanyLekarz.pl
Katarzyna Wartalska

Katarzyna Wartalska

Jestem psycholożką i psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności terapeutycznych i samorozwoju min. w obszarach:  pracy z osobami w procesach uzależnieniowych oraz pracy z osobami  LGBTQ + . Uczestniczyłam także w szkoleniach pomocowych w zakresie pomocy osobom w kryzysie samobójczym oraz w szkoleniach terapii par w ujęciu Gestalt.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Katarzyna Wartalska - ZnanyLekarz.pl
Agata Roman

Agata Roman

Jestem psychoterapeutką w szkoleniu w nurcie psychologii analitycznej w Stowarzyszeniu Analityków Jungowskich –  jestem po egzaminach uprawniających do pracy tą metodą.

Od 2011 pozostaję w szkoleniu w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces – najpierw w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie, obecnie pracuję nad międzynarodowym dyplomem w Processwork Institute w Portland. 

Irmina Gorczyca

Irmina Gorczyca

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia w stowarzyszonej w EAGT Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Pedagogiki UW, studia podyplomowe Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga w Collegium Civitas, Business&Life Coaching  oraz niezliczoną ilość szkoleń i warsztatów związanych z rodzicielstwem, rozwojem osobistym i obszarami pogłębiania świadomości poprzez pracę z ciałem.

Jadwiga Parzych

Jadwiga Parzych

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie 4-letniego szkolenia, w akredytowanej przez EAGT Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. 

Pracuję z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającymi trudności w relacjach międzyludzkich, szukającymi sposobu na lepsze radzenie sobie z emocjami, w różnych znaczących momentach i etapach swojego życia.

Wspieram również, ze szczególną wrażliwością, osoby w wieku 60+ w przeżywaniu ich zmian  ról życiowych, zawodowych,  rodzinnych jak i  strat, które mogą przynieść zmiany biologiczne organizmu, pogorszenie sprawności czy zdrowia.

Małgorzata Błaszczyk

Małgorzata Błaszczyk

Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką. Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym integrując również inne podejścia.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz całościowe, czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii INTRA, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego będącej również członkiem WAPCEPC – World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

Sprawdź opinie o mojej pracy:

Małgorzata Błaszczyk - ZnanyLekarz.pl
Filip Faliszewski

Filip Faliszewski

Ukończyłem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jestem trenerem umiejętności psychologicznych i trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.

Jestem też psychologiem sportu.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Jak działa psychoterapia?

  Dlaczego psychoterapia trwa tak długo?  Co to znaczy, że rozmowa leczy? Dlaczego psychoterapia długo trwa? Po czym można poznać, że psychoterapia działa?Jak i w czym psychoterapia może pomóc?To tylko niektóre z pytań, jakie przychodzą do głowy osobom rozważającym...

Terapia czy psychoterapia

Terapeuta czy psychoterapeuta? Terapia czy psychoterapia? Czy można tych pojęć używać zamiennie? Odpowiedź brzmi: to zależy. O ile bowiem psychoterapia jest terapią (obok innych terapii: arteterapii, farmakoterapii, fizjoterapii i innych) o tyle, jak łatwo się domyślić, nie każda terapia jest psychoterapią.

Gdy lęk utrudnia funkcjonowanie

Wszyscy się boimy. Czasem zdarza się jednak, że strach czy lęk zaczynają organizować nam codzienność, wpływać na funkcjonowanie, relacje z ludźmi i resztą świata. Bywa, że utrudniają czerpanie radości z życia, towarzysząc każdej czynności w postaci natrętnych myśli czy uporczywych doznań fizycznych.

Lubisz siebie? Tak po prostu, czy za coś?

Niskie poczucie własnej wartości, nazywane też niską samooceną, często bywa przez nas brane za przyczynę problemów, z którymi zmagamy się w życiu. Rzeczywiście, kiedy nasza pewność siebie wzrasta, zwiększa się też nasza zdolność do nawiązywania relacji i z tym większą śmiałością prezentujemy światu to, co mamy mu do zaoferowania. To z kolei – jeśli tylko zostaniemy przyjęci – skutkuje wzrostem poczucia satysfakcji.

Umów się na spotkanie

Poznaj zespół Ponad Słowami

Zespół Ponad Słowami to zarówno doświadczeni / doświadczone jak i zdobywający doświadczenie psychoterapeuci i psychoterapeutki.

Pracujemy w różnych nurtach. Wszyscy, poza wykształceniem akademickim, ukończyliśmy (lub jesteśmy w trakcie) jednego z całościowych 4-letnich szkoleń w zakresie psychoterapii.

Stale rozwijamy swoje umiejętności i uzupełniamy wiedzę poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

Wszyscy pracujemy pod superwizją.

 

Psychoterapia oferta

Umów się
na spotkanie

Ponad Słowami - Psychoterapia i Rozwój

kontakt

791 072 909 - poniedziałek-piątek 9:00-18:00; sobota 9:00-16:00.

Jeśli nie odbieramy telefonu to znaczy, że wszyscy nasi psychoterapeuci i psychoterapeutki prowadzą sesje. Nagraj wiadomość, napisz sms lub e-mail - oddzwonimy lub odpiszemy.

j

numer rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3602 8191 1474

Warszawa, ul. Belgradzka 46 m. 14 (Ursynów)

Warszawa ul. Podczaszyńskiego 11/15 m. 47B, domofon: 74 (Bielany, Żoliborz)